air squat dřep(bez závaží)
back extensions hyperextenze
back squat zadní dřep
barbell sit ups sed leh s činkou
bear walk chůze po čtyřech
bench press tlak s činkou na lavici
box jump výskoky na bednu
buddy carry přenášení kamaráda
burpee angličák
burpee-box jump over výskok na bednu+seskok+angličák
butterfly kip shyb motýlek
chest-to-bar pull-up shyb hrudník k tyči
clean přemístění
clean and jerk nadhoz
deadlift mrtvý tah
dip klik na kruzích nebo bradlech
double unders dvojšvihy
flag prapor
front squat přední dřep
GHD sit-up leh sed na lavici pro extenze
goblet squat dřep s KB
hand stand stoj na rukách
hand stand push up = HSPU klik ve stojce
hand to hand swing KB swing z jedné ruky do druhé
hang clean, hang snatch nadhoz a trh z visu
heavy rope těžké lano
inverted burpees klik ve stojce + leh na záda
KB swing cvik s KB
kipping pull-up švihový shyb
knees to chest kolena k hrudníku
knees to elbows = K2E kolena k loktům
L-sit hold vzpor s nohama vpřed
lunge výpad vpřed
man makers klik na JČ + JČ přítah + dřep s JČ
medicineball clean přemístění s medballem
muscle-up výtah z visu do vzporu
overhead lunge výpad s váhou nad hlavou
overhead squat= OHS dřep s váhou nad hlavou
pistols dřep na 1 noze
pull-up shyb
power clean a power snatch silové přemístění a silový trh
push jerk výraz z ramen
push press výrazový tlak z ramen
push-up klik
rolling rolování s činkou
rope climb šplh na laně
press tlak z ramen
sit-up leh sed
slam ball míčem o zem
snatch trh
sumodeadlift high pull = SDHP výtahy ze sumo postoje
thruster přední dřep do tlaku nad hlavu
tire flip převracení pneumatiky
toes to bar = T2B špičky k tyči
turkish get up zdvih s KB / činkou
walking lunge výpady do chůze
wall ball shots výhozy medicinballu na terč
wall climb plazení se po stěně
wind mill rotace s KB